Ngày đăng : 25/07/2019 - 9:17 PM

THEO KHE HỞ CỦA SONG CHẮN RÁC THÌ SẼ CÓ 3 LOẠI

Loại thô lớn (30 – 200mm)
Loại trung bình (16 – 30mm)
Loại nhỏ (dưới 16mm)
Khe hở nhỏ là để chắc rác tinh còn khe hở to để chắn rác thô
Phân loại song chắn rác

Lưới chắn rác được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như:

  • Phân loại theo khe hở có 3 loại kích cỡ: loại thô lớn, trung bình và nhỏ.
  • Phân loại theo cách thức lấy rác thì có 2 loại: loại thủ công và loại cơ giới.

Kiểu dáng:

Song chắn rác đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt cũng như nước thải ở các cụm nhà may, sản xuất. Sản phẩm này là hạng mục đầu tiên của hệ thống xử lý. Chức năng song chắn rác là để các loại rác thải không thâm nhập vào dòng nước. Giúp cho công nhân môi trường xử lý rác thải, rác thải nhanh và hiệu quả hơn. Hơn thế song thoát nước còn giúp thoát nước nhanh và hiệu quả. Chính nhờ chức năng chắn rác nên tạo cho dòng chảy thông suốt. Nó hạn chế ngập úng giúp thoát nước nhất là sau những cơn mưa to và bất chợt. Mương chắn rác còn giúp bảo vệ các tài sản cố định khác chẳng hạn như bảo vệ máy bơm tránh hỏng hóc.

Song chắn rác  được làm bắng vật liệu gang xám, gang cầu và được chia theo các nhóm sau:

Song chắn rác gang cầu : song chan rac không khung, song chan rac có khung

Song thoát nước: song thoat nuoc

Song chắn rác gang xám : song chan rac có khung, song chan rac không khung

Bài viết liên quan

Công Ty TNHH MTV Kim Vĩnh Thắng

Tin tức

messenger